Korpsmesterskapene er mål som korpsene kan bruke til musikalsk utvikling. I tillegg er mesterskapene sosiale møteplasser der man møter gamle kjente, sommerkursvenner og andre korps-entusiaster i alle alder.

Nyhet for brassbandene

NMF Øst vil i 2024 samarbeide med våre venner i NMF Innlandet, og  inviterer regionens voksen-brassband til deres regionmesterskap på Hamar 4. februar!

For brassbandene betyr det en verdifull gjennomkjøring før NM i Bergen, samtidig som vi skaper et større fellesskap på en flott arena. NMF Innlandet står for gjennomføringen av mesterskapet, men det vil kåres en egen regionmester for Øst.