Man skal lære å slå opp og sette sammen notestativ, noter og instrument, – og aller viktigst: lage musikk sammen.  Det kan fort gå bort mye tid til alt annet enn spilling og mange musikanter kan miste fokus.

Derfor er det viktig å planlegge både innhold og organisering av øvelsen best mulig. Her er noen punkter som kan øke effektiviteten på øvelsen, og dermed også musikantens mestring og korpsets musikalske utvikling.

Dirigenten:

  • Dirigenten må  sørge for å forberede innholdet godt og legge opp til å jobbe effektivt med musikken under øvelsen.
  • Bruk få ord og spill mest mulig.

Flere voksne:

  • Det er viktig å ha andre voksne tilstede som kan ta seg av ting som oppstår (dobesøk, fliser m.m.). Da kan innøvingen fortsette selv om Pers notestativ velter.

 Utnytt øvelsestiden:

  • Sett opp oppmøtetid før øvelsen og start presis.
  • Rigging til øvelsen må være ferdig før øve-tidspunktet.

Variasjon og aktivitet gjør det lettere å holde fokus:

  • Hold musikantene i aktivitet.
  • Gi oppgaver til de som må vente.
  • Bruk ulike metoder for innlæring av stoffet.

Plan for en korpsøvelse.

Her finner du flere aspirant-tips.