Med både fjorårets europamester, Eikanger-Bjørsvik musikklag (EBML) og Stavanger Brass Band (SBB) på scenen, pluss Tasta Skolekorps som deltar i søndagens Development Section, vrimler det av nordmenn i Utrecht.

18 år på EM

En av dem som kan se tilbake på flest europamesterskap, er Frode Rydland. Han er en av tre i EBBAs Music Commition, der han har sittet siden 2012. Første gang han deltok i EM var i Nottingham i 1987. Da var han 16, og spilte med EBML. Totalt har Rydland 18 EM og se tilbake på, 11 av dem som spillende.

– I 1996 arrangerte Norge EM i Bergen. Et av høydepunktene var festkonsert med Black Dyke. I år er EBML en av de store favorittene og utlendinger omtaler SBB som en dark horse, og Black Dyke er ikke med, hva har skjedd disse 20 årene?

– En hel del. Før var det om å gjøre å bli beste ikke-britiske korps. Nå kan vi få en seierspall uten et eneste britisk korps, det vil i så fall være første gang i historien at det skjer. Det jobbes veldig godt i mange land, og hvis du ser på de siste ti årene, er det kun Norge som har hatt to forskjellige korps som har vunnet EM, sier Rydland.

– Hva vil du si om årets pliktnummer?

– Jeg registrerer at noen har vært ute på twitter og ment at et omskrevet stykke ikke passer seg i en EM-konkurranse, men vi står inne for stykket. Det er veldig publikumsvennlig og etter å ha hørt fremførelsene i går, er det ingen tvil om at styket skiller de beste fra de nestbeste, sier Rydland.

– Hva tenker du om muligheten til de to norske korpsene?

– For å si det sånn, de gjør seg ikke vekk i dette selskapet. EBML er regjerende europamester og må finne seg i å være blant de absolutt største favorittene. Erfaringsmessig er det sjelden man vinner på å spille først på pliktnummeret, slik EBML gjorde i går. SBB spilte også bra, men vi er bare halvveis, og vi synsere kan i grunnen mene hva vi vil, det er til syvende og sist de bak gardinene som avgjør.

– Det er 40 år siden EM brass startet opp, hva har vært den viktigste utviklingen?

– Selve EM-konkurransen er mye det samme. Den enste forskjellen er at den går over to dager, mens det tidligere var unnagjort på én dag. Men det viktigste som har skjedd er alle sidearrangementene. Nå starter det hele med at EYBB (ungdomsbrassbandet) samles helgen før, så avsluttes det hele med skolekorpskonkurransen på søndagen. Det er en flott utvikling, som gjør EM mer attraktivt.

– Hvor viktig er Challenge Section?

– Challenge Section er først og fremst en testarena for de korpsene og de landene som lurer på om de har noe i et EM å gjøre. Det er en viktig arena for å utvide den europeiske brassbandfamilien, sier Frode Rydland.

I dag er det selvvalgt avdeling og på søndag er det Tasta Skolekorps som skal i aksjon. Følg oss også på Facebook, Twitter, Snapchat og Instagram. I dag er det EBML som har ansvaret for instagramkontoen, i morgen er det Tasta Skolekorps. Du kan også følge EM direkte på brasspass.tv.

Allan Withington dirigererer Stavanger Brass Band under pliktnummeret i EM brass 2018