Oppdatert: Under regiontinget til NMF Øst 2021 ble avtroppende regionleder Øystein Bø tildelt Norges Musikkorps Forbund sin Fortjenstmedalje.
Dette sa forbundsstyremedlem Jørgen Foss under utdelingen:

Noe av det hyggeligste man kan gjøre er å få sette pris på helt spesielle mennesker som har bidratt til at vår fantastiske korpsbevegelse er den vi er i dag, samt har utviklet seg og blitt den fine familien vi er i dag. Norges Musikkorps Forbund sin Fortjenstmedalje tildeles personer som har utført et fortjenstfullt og godt arbeid for korpsbevegelsen. Det legges særlig vekt på innsats av nasjonal og/eller regional betydning.

Personen som nå skal motta medaljen har gjennom mange år stått for en formidabel innsats for å utvikle og styre arbeidet i Norges Musikkorps Forbund region Øst.

Med utgangspunkt i en svært utfordrende økonomisk og organisatorisk situasjon, gikk kandidaten inn i et interim-styre som skulle jobbe for å bedre økonomien og slå sammen flere kretser til en stor region. Vedkommende påtok seg et utfordrende og viktig verv i en helt avgjørende periode for Norges Musikkorps Forbund og korpsene for det som i dag er Viken og Oslo. Vedkommende ble deretter valgt som første styreleder for den nye NMF regionen Øst, et verv han har hatt siden 2013 og fram til i dag.

I tillegg til innsatsen i regionstyret kan det også nevnes at han var styreleder i Konnerud Skolekorps i 12 år. Hans første steg inn i korpsbevegelsen var som musikant i Hegg Skolekorps. Øystein Bø har med sin store kunnskap, unike lederegenskaper og positive engasjement ledet NMF Øst fram til å bli et stabilt og solid regionledd, til beste for medlemskorpsene.

Kjære Øystein, det er en ære å få tildele Norges Musikkorps Forbund sin Fortjenstmedalje til deg, Øystein Bø.

Under følger intervjuet vi gjorde med Øystein i forkant av regiontinget.

Trang start

Det var 2013, og regionen hadde vært gjennom en svært krevende regionaliseringsprosess. Etter å ha vært involvert i interimperioden, ble Øystein valgt som historiens første regionleder i NMF Øst i 2013.

– Jeg følte et stort ansvar for å ta utfordringen fra valgkomiteen, opptre samlende og bidra til at korpsene i NMF Øst igjen kunne fokusere på formålet og kjernevirksomheten. Vi hadde bak oss en utfordrende periode både økonomisk og organisatorisk, men i interimsperioden fra 2012-2013 lyktes vi å skape et felles fundament, og jeg så både et stort behov men også et stort potensiale i å bygge på dette fundamentet i Øst, forteller han.

– Hva var det viktigste for deg og styret å ta tak i etter etableringen av regionen?

– Det aller viktigste når jeg tenker tilbake til våren 2013 var å skape aktivitet. Vi hadde en felles egenkapital i regionen ved oppstart på kr 212 000,-. Det var ikke så mye penger å skape aktivitet med, forteller han. Styret sto foran en korsvei.

– Vi kunne lagt en streng spareplan, redusert kostnader og tatt bort ressurser, og vært veldig forsiktige. I stedet satset vi, satte i gang nye aktiviteter og jobbet offensivt med å skape inntekter og bygge en sterkere økonomi. Jeg føler vi gjorde det riktige valget, mener han.

Øystein på talerstolen

Bygget solid for fremtiden

De neste periodene bygget man sten på sten for å sikre grunnmuren i regionen. Én grunnsten var spesielt viktig, mener styrelederen:

– Enten det er en bedrift eller en organisasjon så er det svært viktig å ha de rette menneskene som har både kompetanse og kraft til å skape og utvikle. Det har vist seg at rekrutteringen av Thor Olav Fjellhøi som daglig leder av NMF Øst (tiltrådte i 2015) har vært svært viktig for korpsene i regionen. Jeg er glad Thor Olav viste interesse for jobben, og at et godt samarbeid mellom generalsekretær og styret i NMF Øst førte til Thor Olav ble ansatt, smiler han, og benytter anledningen til å rose samarbeidet med styret og administrasjonen.

– Vi har alle fått gleden av å oppleve en kompetent, innsatsvillig og engasjert stab i NMF Øst som har bidratt til en sterk organisasjon. Det ble som resultat av dette skapt mange gode prosjekter, ikke minst innenfor inkludering. Regionen har gått i front i NMF for å skape og utvikle aktivitet innenfor inkludering, en hovedprioritet i regionens handlingsplan gjennom flere perioder, påpeker han.

I tillegg løfter han frem RØST – Regionkorps Øst, som ble stablet på beina etter målrettet arbeid over tid, samt en tydelig satsning på drill i regionen – gjennom aktiviteter og ressurser i staben.

2018 begynte i 2017

Øystein er også stolt over at han fikk lede regionen i jubileumsåret 2018.

– Hele året i forkant av 2018, med all kreativ tankevirksomhet i stab og styret rundt hvordan vi skulle markere 100 års-jubileet og ikke minst hvordan vi skulle benytte dette for å sette korps på kartet overfor samfunnet, var særdeles givende, avslører han.

Øystein Bø og president i NMF, Rita Hirsum Lystad

Mange gode minner

Og jubileumsåret ble en eneste stor opptur.

– Det var fyrtårnsarrangementer gjennom hele 2018 i regionen, som åpnet med et fyrverkeri av en konsert med RØST og HMK Garde, minnes han.

– Så var det selvsagt hyggelig å kunne være vertskap for landsmøtet i året hvor NMF feiret 100 år. Et spesielt godt minne fra helgen var arrangementet Kom og bli med med alle barna på Universitetsplassen, oppmarsjen på Karls Johans gate og ferden opp til Slottsplassen med Statsminister, NMF president og Wenche Myhre i spissen på paraden. Deltakerne i paraden viste en stolthet over å være del av korpsbevegelsen og det sterke fellesskapet som gjennomsyrer oss, smiler han.

Krevende år

Det siste året har vært særdeles tøft for korpsene. Øystein forteller:

– Jeg har fra første dag i mars 2020 hatt som ledestjerne at NMF Øst, på samme måte som tilbake i 2013, har en viktig oppgave i å gå foran, vise vei for korpsene, og gjøre alt vi kan for å planlegge og skape så mye aktivitet som mulig innenfor smittevernreglene. Men i den første fasen av pandemien var vi særlig opptatt av å komme i direkte dialog med alle korpsene. Derfor gikk styret og administrasjonen sammen om å ringe alle 376 korpsene i andre halvdel av april i fjor. Målet var et ønske om at alle skulle oppleve å bli tenkt på, samtidig som vi ønsket å vite hvordan korpsene opplevde situasjonen, påpeker han.

– Hvorfor det?

– Vi hadde behov for å være sikre på at vi forstod hva som var de største utfordringene og bekymringene til korpsene. Dette slik at vi kunne sette inn innsatsen der det trenges mest og bruke ressursene i regionen best mulig. Det har i stor grad dreid seg om å jobbe mot myndighetene sammen med musikkfeltet for øvrig for å få innrettet smittevernregler og økonomiske tiltakspakker best mulig etter behovene, forklarer han.

– Det har føltes meningsfylt å lede NMF Øst gjennom pandemien. Når pandemien inntraff skulle det vise seg at nettopp det å ha en sterk økonomi har gjort at vi har kunnet beholde all den gode kompetansen, og vi har hatt mulighet til å tenke mer langsiktig og større hva gjelder aktiviteter enn hva vi hadde kunnet uten en sterk økonomi. Betydningen av dette kommer til å vise seg enda mer i tiden fremover hvor vi forhåpentlig skal ta oss ut av pandemien og inn i en ny normal, tror han.

Planene for ny normal legges på regiontinget 25. april.

Høydepunkter i øyeblikkene

Når noen avtrer etter en såpass innholdsrik periode er det naturlig å be om noen høydepunkter fra tiden som leder. Øystein nøler ikke:

– Det er lett å trekke frem at det var veldig hyggelig å få anledning til å være leder i NMF Øst i året som av regjeringen ble utnevnt som Musikkorpsene År, i anledningen NMFs 100 års-jubileum. Det er likevel alle hverdagene i form av alle øyeblikkene i møte med musikanter og drillere i ulike sammenhenger som alle har vært høydepunkter på sin måte, smiler han.

– Jeg er stolt over at vi lyktes i å samle korpsbevegelsen og utvikle et sunt og godt fellesskap. Og ikke minst at vi har klart å ha et fremtidsrettet fokus på å drive musikk- og drillkorps slik at barn, ungdom og vokse i regionen har kunnet drive med en fritidsaktivitet som skaper så mye glede for så mange, avslutter Øystein Bø.

Øystein Bø går av på regiontinget til NMF Øst 25. april 2021.

Få med Øysteins refleksjoner over de åtte årene som gjest i NMF-aktuelt, torsdag 22. april (spol fram til 7:17).

Vi bøyer oss i støvet for innsatsen, engasjementet – og stødig ledelse av NMF Øst. Vi blåser en fanfare for vel gjennomført byggejobb!