Camilla Eriksrød-Fjelldahl vil jobbe 50 % som drillkonsulent, i tillegg til at hun også har en 20 % stilling i NMF sør. Camilla er den i NMFs administrasjonen som vil kunne besvare de fleste henvendelser. Hun vil ha et overordnet drillfaglig ansvar dette året, og er normalt den som skal kontaktes ved generell drillfaglig henvendelse. Av mer spesifikke oppgaver skal Camilla ha hovedansvar for NM korpsdrill 2017. Hun vil også ha hovedansvar for strategisk arbeid, utvikling av kursvirksomhet m.m.

Ingrid Yerlikaya har vært ansatt i 100 % som NMFs drillkonsulent. Dette året har hun delvis permisjon fra stillingen sin. Hun vil jobbe 30 % stilling og vil ha hovedansvar for dommeroppfølging (dommersamling og dommerkurs) og forberedelser til VM 2018. Ingrid har oppgaven med å lage utregningsprogram til sekretariatet i konkurranser (ny regel om plasseringspoeng/rangering fra 1. Januar), samt jobbe med EM Majorettes og Drill Grand Prix.

Siste person i den trioen som dette året skal jobbe med drillutvikling i NMF, er Sissel Thomsen. Thomsen bor i Sandnes og skal jobbe 20 % med drill i NMF dette året. Hennes arbeidsoppgaver vil være knyttet opp til  EM Twirling 2017 og NMFs Levelkurs.