Regionkorpset i NMF Hedmark/Oppland (HOKK) søker ny dirigent for sesongen 2018/19. HOKK består i dag av omlag 65 ivrige musikanter i alderen 15-19 år. Opptak av medlemmer til HOKK gjøres for ett år av gangen, og knyttes vanligvis tett til deltagelse på våre sommerkurs. HOKK har vanligvis tre helgesamlinger pr sesong, for sesongen 2018/19 vil korpset i tillegg delta på nasjonal regionkorpssamling i Oslo. Ordinære samlinger består av øvelse fra fredag ettermiddag og avsluttes med konsert i samarbeid med teknisk arrangør/vertskorps søndag ettermiddag.

Datoer for HOKK-samlinger 2018/19:
14. – 16. september 2018, teknisk arrangør Hov Musikkorps
16. – 18. november 2018, teknisk arrangør Harpefoss Skulemusikk
15. – 17. februar 2019, teknisk arrangør Stangebygdenes Musikkforening
26. – 28. april 2019, nasjonal regionkorpssamling

Se og hør HOKK her:

Vi ser etter en dirigent som kan lede HOKK mot nye musikalske høydepunkt, som utarbeider gode repertoarplaner og prøveplaner for samlingene og som er sosialt trygg sammen med tenåringer. Personlig egnethet tillegges stor vekt i tillegg til musikkfaglige kvalifikasjoner. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.
Honorar etter avtale.

 

Send søknad og CV til : NMF Hedmark/Oppland, Fakkelgården, 2624 Lillehammer, hedopp@musikkorps.no

Søknadsfrist: 1.april 2018

Har du spørsmål om stillingen, kontakt: Botolv Gjeldaker, daglig leder NMF Hedmark/Oppland, botolv@musikkorps.no  tlf 98282373