Ungdommene trenger ikke være elever ved kulturskolen for å søke om nominasjon.

Og nettopp derfor fortjener ordningen å bli gjort kjent blant flere NMFere. 1 million kroner deles ut til 100 nominerte. Enda flere får et løft ved å bli sett av profesjonelle aktører og ved at de faktisk må reflektere over egne drømmer.

Kjenner dere noen som bør sende inn en søknad? Hva med å sende vekommende eller gruppa en direkte oppfordring og kanskje hjelpe til litt på veien?

Korps kan også søke, sier Lars Emil Johannessen, rådgiver i Norsk Kulturskoleråd.

Korps kan også søke.

Drømmestipendet er en ordning i regi av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping hvor ungdom fra 13 – 20 år kan melde sitt kandidatur til sin kommunale kulturskole

Les mer om ordningen på Drommestipendet.no og lik sida på Facebook .

– Gjennom stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunens arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å fylle mange unge kulturutøveres drømmer, heter det på kultrurrådet sine sider.

Dette gjelder også for korps!!!