– Som NM-deltaker, hva er ditt verste og beste dommerminne? Slik innledet NMFs musikksjef Harald Eikaas dommerkonferansen. Og fulgte opp med spørsmålet om NMFs konkurranser er rettferdige.

Det siste var det uenighet blant deltakerne. Noen av deltakerne på konferansen ga uttrykk for at dersom dommerne følger retningslinjene er konkurransene rettferdige. «Men altfor ofte opplever vi i dommerkommentarer at det gjør de ikke».

I NMFs retningslinjer for dommere står det blant annet at valg av musikkstykke ikke skal vurderes. Men flere i salen ga uttrykk for at dette hadde de opplevd mer enn én gang som deltaker i konkurransesammenheng.

– For få kriterier

Lørdag morgen var det Øystein Baadsvik som hadde ordet. Han skulle snakke om «Mine tanker om bedømming av musikk sett i et internasjonalt perspektiv.» Den internasjonalt kjente tubaisten Baadsvik dømmer en del, mest i solistkonkurranser, men også i korpskonkurranser. Blant annet på helgens «Høstspill», en underholdningskonkurranse arrangert av Heimdal Musikkorps. Han mente musikalitet er et viktig kriterium som ikke ligger inne i dagens dommerkriterier for NMF-konkurranser.

– Som publikummere er vi opptatt av det som står mellom linjene, eller det som ikke står i partituret. Det som gir oss gåsehudfølelse. Mye av dette kan vi ta tak i som dommere, uten at det kun handler om føleri.

Her listet han opp flere konkrete områder som etter hans mening bør være med i retningslinjene for dommerne som dømmer i NMFs konkurranser. Betoningsherarki, bruk av artikulasjon, bruk av vibrato, oppbygging og nedbygging av spenning og fraseringsdestinasjon.

– De basisferdighetene som dommerne skal forholde seg til, som intonasjon, dynamikk, klang, teknikk, ensamblespill, rytmikk og balanse er etter min mening tekniske basisferdigheter. Et korps kan score høyt på alle disse punktene, men det kan høres gudsjammerlig kjedelig ut. Derfor mener jeg kriteriene bør utvides med det jeg vil kalle musikalske basisferdigheter.

Viktig tiltak

NMFs musikksjef, Harald Eikass, er ikke uenig i at ensidig fokus på tekniske basisferdigheter ikke er alfa omega. Og at slike konferanser åpner opp for å utfordre det bestående.

– Det viktigste er å ha slike åpne fora der vi kan utfordre det bestående, la ting modne og eventuelt gjøre endringer. Nå er det veldig lenge siden det har vært en dommerkonferanse i NMF-regi, og her skal NMF Trøndelag ha stor takk for å ta initiativ til en slik konferanse.

Den samme Eikaas var på konferansen  innom en del punkter rundt dette med å skrive dommerkommentarer.

– Det er en krevende øvelse å skrive dommerkommentarer. Normalt har dommerne cirka fem minutter til rådighet til å skrive noe fornuftig til korpsene.

Eikaas presiserte viktigheten av å skrive like kommentarer til hvert korps, ikke minst for å huske hvordan korpset som spilte kl 10 låt kontra det korpset som spilte kl 14. Man må kjenne sitt eget språk.

– Det vanskeligste er å skrive kommentar til det første korpset. Da har man ingen referansepunkter.

Han la også til at han for egen del legger inn en treningsøkt i å skrive dommerkommentarer.

– Jeg har opplevd å dømme 32 korps i løpet av en helg. Det innebærer mer skriving på en helg enn jeg vanligvis gjør på en måned. Derfor legger jeg meg i skrivetrening.

Praksis foran fire korps

Som en del av dommerkonferansen fikk deltakerne prøve seg som dommere foran fire av de tolv korpsene som deltok på Høstspill. En av deltakerne på konferansen var Marianne Olsen. Til daglig dirigerer hun aspirant- og juniorkorps, og underviser på saksofon i kulturskolen.

– Konferansen har vært veldig lærerik. Jeg mener jeg har faglig ballast nok til å dømme, men når jeg ikke har dømt i konkurranser før, er dette en super konferanse for å få reflektere rundt det å dømme korps.

Marianne var glad for at hun kun skulle vurdere fire korps.

– Som publikummer under konkurranser er vi jo alle litt dommere, og det er ganske lett. Når en ble tvunget til å sette seg ned å skrive kommentarer og sette poengsummer, var det ikke fullt så lett, smiler saksofonisten.

Og som en av deltakerne sa det på konferansens siste dag:

– Jeg sitter igjen med flere spørsmål nå enn da jeg kom.

Han fikk raskt svar fra en av de andre:

– Men det er sånn det skal være. Da har konferansen satt i sving en masse refleksjoner hos deg.