– Gjennom dette studiet har korpsbevegelsen fått til et utdanningstilbud som skreddersydd for den vanlige norske korpsdirigenten, den som dirigerer korps på fritiden eller har korpsdirigering som en mindre del av en stilling, sier en begeistret musikksjef i NMF, Harald Eikaas.

– Et slikt utdanningstilbud har vært savnet, og det treffer grasrotnivået i organisasjonen!

Digitale dirigentstudier kom i stand på initiativ fra Morten Wensberg, dirigentlærer ved Universitet i Stavanger. I første omgang er studiet er tre-årig pilotprosjekt med støtte fra Norgesuniversitetet, der støtten primært går til utvikling av nye digitale læringsformer.

Et slikt utdanningstilbud har vært savnet

Fleksibelt nettkurs

Studiet er bygget opp gjennom flere elementer. I første omgang ble det opprettet en såkalt mooc (en forkortelse for massiv open online course), et fleksibelt nettkurs som er åpent for alle, men hvor kun registrerte studenter kan gå opp til eksamen. Studentene har gjennom studieåret hatt ti veiledningstimer via nett samt tre fysiske samlinger. Trond Korsgård og Harald Eikaas har vært veiledere på studiet.

– Dette er et studium som har fungert langt over forventning. Å gjennomføre et nettbasert studium uten frafall underveis kan jeg ikke huske har skjedd noe sted, noen gang, sier Eikaas. Men det skyldes selvsagt at studentene har vært topp motiverte og virkelig har prioritert studiet, mener han.

Praksiskorps

I eksamenshelgen var Jernbanens Musikkorps Stavanger og Stavanger Janitsjar hyret inn som praksiskorps.

– Disse korpsene gjorde en kjempeinnsats, og det virket som de syntes det var både morsomt og lærerikt for egen del å kunne bidra i forbindelse med eksamen, sier Harald Eikaas.

Det kan Morten Wensberg skrive under på. Han forteller at det har vært en flott studiegjeng med ansvarsfulle mennesker.

– Dette er en milepæl for oss. Det har vært en pilot, og at alle studentene har gjennomført har ført til 25 merkbart bedre dirigenter. De opplever seg selv mer reflekterte, og dyktige også, sier han.

Nye studenter til høsten

Opptak til neste års Digitale dirigenter er allerede gjennomført. 22 nye studenter har fått plass fra høsten av. Og etter planen skal det opprettes et tilsvarende studium spesielt rettet inn mot skolekorpsledelse med oppstart høsten 2017.

På rett vei

– Korpsbevegelsen har tatt store steg i riktig retning de siste årene når det gjelder dirigentutdanning. All honnør til Universitet i Stavanger og lærer Morten Wensberg som har fått etablert et slik flott studietilbud. Dette kommer norsk korpsbevegelse til gode, avslutter Eikaas.

Dette kommer norsk korpsbevegelse til gode