Fotografen bak utstillingen er Vidar Alvik. Selv sier han at han bruker kameraet som et verktøy for å komme nærmere en sannhet. Han er opptatt av å lete etter og formidle de ekte, utilslørte øyeblikkene. Han fulgte NMFs aktiviteter tett i 2017, og var tilstede på alle de store arrangementene for å ta bilder til utstillingen.

En ny verden

Hva var ditt forhold til korps før dette oppdraget?

Korpslivet var en forholdsvis ny verden for meg. Den kjennskapen jeg hadde var begrenset til  17.mai og svigermor som er aktiv i korps. Jeg gikk inn i dette oppdraget med en stor interesse. Jeg ønsket å bli kjent med det som rører seg bak fasaden, og gledet meg til å dokumentere det som var bak uniformene og kulissene. Det jeg møtte var et stort mangfold av engasjement og frivillighet. De ektefølte øyeblikkene satt løst, så her var det bare å knipse i vei.

Hvordan opplevde du å følge NMF rundt på de ulike arrangementene?

Det var en sann fryd å være med på å dokumenterer de forskjellige arrangementene. Jeg har blitt godt mottatt overalt, og alle har stilt velvillig opp når jeg har spurt om å få fotografere. Det var artig å ta bilde i forbindelse med konkurranse, og spesielt å se forandringen i ansiktet fra før og etter konserten. Spesielt «Vinterpulse» i Oslo gjorde inntrykk på meg, der flere barn med vidt forskjellig bakgrunn var samlet i en uke i læring og lek. Jeg deltok på slutten og de var imponerende å se hva barna og de voksne hadde fått til på så kort tid.

Under Dirigentuka i Stavanger var jeg særlig imponert over intensiteten og kunnskapsnivået. Det var utrolig artig å se alle gå rundt med dirigentstav, som om alle gikk rundt med tryllestav på Galtvortskolen fra Harry Potter!

Vil vise de spesielle øyeblikkene

Hva gjenkjenner et godt bilde i denne sammenheng?

Jeg prøver å fange energien og stemningen som er i rommet til enhver tid, og de øyeblikkene som oppstår. Det er med på vise hvordan det er å være en del av dette miljøet. Jeg er meget opptatt av komposisjon, lys og bevegelse, så min subjektive oppfatning er hele tiden med i formidlingen.

Hva ønsker du å formidle gjennom bildene i denne utstillingen?

Jeg har prøvd å komme tett på hverdagen som korpsmusiker – prøvd å få frem det musikalske og finne sannheten.

Nytt syn på korpsbevegelsen

Har ditt syn på korpsbevegelsen endret seg etter prosjektet? 

Ja, definitivt! Jeg har sett så mye bæring av instrumenter frem og tilbake, fra øving og spilling, observert en stolthet og et stort engasjement blant korpsmusikerne og  jeg har blitt mer kjent med alt arbeidet som ligger bak 17. mai-toget og andre tilstelninger. Jeg sitter igjen med en mye større respekt for jobben de gjør enn tidligere!

Hva håper du folk sitter igjen med etter å ha sett utstillingen?

Jeg håper korpsfolket vil kjenne seg igjen i bildene og være stolte av det de ser, og at folk utenfra får et nytt innblikk i hva det vil si å være en korpsmusiker. Så håper jeg bildene kan bli brukt i fremtiden for å vise det store mangfoldet som finnes i korpsverden, og at det kan bidra til rekruttering og inkludering for et rikt kulturliv i Norge.

Her finner du utstillingen

Oslo: Rådhusplassen fra 19. april til 14. mai
Trondheim: Thomas Angells gate fra 16. mai til 15. juni
Bergen: Festplassen, under Landsfestivalen fra 28. juni til 2. juli