Et av Norges beste korps, Stavanger Brass Band (SBB) og Bjarte Engeset har vært ute i Europa og konkurrert i henholdsvis EM brass og EM janitsjar før de kommer til Dirigentuka 2016 i Stavanger. Atso Almila dirigentprofessor ved Sibelius-akademiet instruerer.. Mesterklassene med Stavanger Symfoniorkester vil foregå i Stavanger konserthus, Fartein Valen-salen.

Hele SSO til Dirigentuka 2016

Stavanger Symfoniorkester stiller med fullt orkester under Dirigentuka i Stavanger i år. SSO har i flere år bidratt med mindre grupper til ulike mesterklasser, men i år blir alle med. Inntil seks av deltakerne  får bryne seg på det profesjonelle symfoniorkesteret med musikk av Sibelius, Halvorsen og Verdi. Atso Almila dirigentprofessor ved Sibelius-akademiet i Helsinki instruerer.

Her må det søkes spesielt med navn, adresse, CV og referanser til dirigentuka@musikkorps.no innen 1. mai. (Ikke det vanlige påmeldingsskjemaet)

Stavanger Symfoniorkester. Foto: SSO

Stavanger Symfoniorkester. Foto: SSO

Alle får dirigere

Men på Dirigentuka får dirigenter av alle slag slippe til, og de som ikke dirigerer symfoniorkesteret eller SBB kan få dirigere Stavanger Musikkorps av 1919, husorkesteret, Nylund skolekorps eller Nylund juniorkorps.

Grasrot og elite sammen

Dirigentuka ble etablert i 2012 i samarbeid med Universitetet i Stavanger og NMF. Ideen er å samle «hele familien» av dirigenter – fra nybegynner til ekspert i ett og samme kurs. Hensikten er både å tilby attraktiv videreutdanning til dirigenter i alle aldre og på alle nivåer, og ikke minst å rekruttere og utvikle unge talenter. Dirigentuka er derfor både et grasrot- og elitekurs på samme tid.

Dirigentuka i Stavanger har de siste årene vokst i omfang og anerkjennelse. De siste årene har det kommet over 100 dirigentdeltakere fra inn- og utland hvert år.

Mer info: Dirigentuka 2016

Anerkjent også i utlandet

Dirigentuka har også de senere årene tiltrukket seg stadig mer internasjonal oppmerksomhet, og har fått besøk av deltakere fra blant annet Sverige, Danmark, Finland, Russland, Tyskland, Sveits, USA, Australia og Kina.

Lærerkreftene er mange

Lærerstaben varierer noe fra år til år. Blant andre har Ole Kristian Ruud, Peter Szilvay, Eivind Gullberg Jensen, Bjarte Engeset, Trond Korsgård, Cathrine Winnes, Morten Wensberg, Trond Husebø, Bjørn Sagstad og Peter Ettrup Larsen undervist ved Dirigentuka. Flere av disse lærerne komme igjen i år.

Frist for å melde seg på Dirigentuka er 1. mai.