Medlemskorps i NMF står fritt til å søke.

Dette tilbudet er i tillegg til kategori A og B, men vil ikke tildeles prosjekter som allerede har mottatt kategori B-støtte.

Frifond kompetanse og aktivitet gir støtte til lag og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og ungdom under 26 år som vil iverksette kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter, initiere og gjennomføre større  samarbeidsprosjekter.

Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.
Minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år. Se ellers retningslinjene.

Søknadsfrist for 2018 er 15. februar!

Retningslinjer – Frifond kompetanse og aktivitet 2018

Søknadsskjema FKA 2018