Gjensidigestiftelsens valgkrets Romerike har bevilget midler til prosjektet «Korps på friluftstur», og NMF Øst er på jakt etter korps i dette området som ønsker å skape gode musikalske opplevelser i frisk luft, for både publikum og musikanter. Vi oppfordrer alle korps, musikk eller drill, i det aktuelle området til å søke om å være med!

Gleden var stor på Lillestrøm

Hvem kan søke?
De tildelte midlene er gitt av Gjensidigestiftelsens valgkrets Romerike, og det er således korps i dette området (dvs kommunene Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum og Aurskog-Høland) som er aktuelle for tildelingen. Alle korpstyper kan selvfølgelig søke!