Tema som konsertproduksjon, synlighet og rekruttering har stått på årets program, og  foredragsholdere som Bjørn Sagstad, Erik Rastad, Torkel Øien, Birgitte Grong og Grete Helle Rasmussen har delt av sin kunnskap. Borg musikk har holdt materialforvalterkurs. Målet er at alle skal få med seg inspirasjon og kunnskap for å bedre hverdagen i sitt korps.

En slik samling oppleves som et stort fellesskap. Felles interesser, felles erfaringer, felles kjente og et sterkt ønske om å bli bedre og lykkes i sitt korpsarbeid. Både foredragsholdere og deltakere utviser et brennende engasjement og deler velvillig. Når så mange korpsentusiaster er samlet, er det jo enorme mengder kunnskap og erfaringer som er samlet på et sted. Det blir mange inntrykk som skal fordøyes.

Forhåpentlig har en både gitt og fått med seg noen nye tips og ideer, men det er også viktig å få bekreftelse på det som fungerer i eget korps. I det daglige korpsdriften får gjerne de praktiske gjøremålene stort fokus, slik at det kan være utfordrende å ha overblikket. Da er det fruktbart å samles for å dele erfaringer, inspirere hverandre, gi hverandre bekreftelse, ros og et klapp på skulderen. Resten av arbeidet starter jo nå.

Jeg har fått pratet med mange mennesker, lært masse, og føler meg litt klokere, men full av inspirasjon og pågangsmot. Nå er det viktig å sortere, prioritere og aktivere.  Sortere inntrykkene, prioritere tiltakene og fortsette det gode arbeidet.

Kragerøkonferansen 2016 er historie, men inspirasjonen, kunnskapen og den uformelle praten håper jeg lever lenge ute i korpsene.

Daglig leder NMF Sør, Finn Arne Dahl Hansen