ImPULSE 
Vi har kastet oss rundt og tilbyr et inkluderende opplegg vi har kalt ImPULSE.

Med ImPULSE legger NMF til rette for at korpsene lett kan inkludere nye i korpsaktiviteten og bedre samarbeidet med skolene de rekrutterer fra. Med en koreografert versjon av verket Hamba Nahti/tyven tyven er målet at det enkelte korps skal kunne tilby gode korps- og samspillsopplevelser til flere.

Hamba Nahti/tyven tyven er et verk i NMFs Alle spiller-portefølje arrangert av Odd-Erik Nordberg. Alle spiller er verk som skal fungerer som brobygger mellom de som har lite eller ingen erfaring med korps og de med erfaring fra å spille i korps. Verkene legger til rette for at nye medlemmer kan bli inkludert og umiddelbart oppleve læring, mestring og gleden av å delta i samspill med andre.

ImPULSE er en koreografert tolkning av Hamba Nahti/tyven tyven. Koreografien er utviklet av koreograf Beret Stølen i nært samarbeid med NMFs aspirant, Thulani Maluleka fra Sør-Afrika og arrangør Odd-Erik Nordberg.

Gjensynsglede
Er navnet på kampanjeuken for hele det frivillige musikklivet i landet. Den foregår i uke 36 og i den forbindelse ønsker NMF å utfordre korps og skoler i hele landet til samarbeid, ved å kostnadsfritt å dele det pedagogiske materiellet utviklet for ImPULSE;

  •  Noter – partitur og stemmer finner du allerede her
  • Lydinnspilling – stemmevis for innøving og tutti-versjon som kan benyttes til å spille til. (Spilles inn med Marinemusikken.)
  • Instruksjonsfilmer – Dans, rytmiske deler og spillestemmer
  • ImPULSE – musikkvideo som man kan danse/spille til

Målet er at så mange skoler og korps som mulig skal gjennomføre ImPULSE i sine respektive lokalmiljø i uke 36 – dette blir gøy!

 

NMF vil tilby workshops i Zoom med informasjon om hvordan korpset kan benytte materiellet, for å skape gode korpsopplevelser i samarbeid med andre og som rekrutteringstiltak.

(Notene finner du allerede på nettsidene. Instruksjonsfilmer og innspilling kommer innen uke 33 og musikkvideoen blir tilgjengelig i uke 35. )