Våren 2020 opplevde vi en ny hverdag, og for mange som i ukesvis har måttet avstå fra sine hverdagslige musikk- og drillaktiviteter, kan veien tilbake være lang. Derfor inviterer NMF, i samarbeid med Norsk Musikkråd, til Gjensynsglede! I uke 36 oppfordrer vi til aktiviteter som vil bidra til å holde på gamle og rekruttere nye medlemmer. NMFs kampanjetilbud til korpsene er å  kostnadsfritt dele det pedagogiske materiellet som er utviklet til ImPULSE.

Verket ImPULSE består av flere deler der barn både med og uten korpserfaring kan delta med sang, spill, dans og bevegelser. Med dette kan det enkelte korps skal kunne tilby gode korps- og samspillsopplevelser innad i korpset og sammen med flere i lokalmiljøet! I uke 34 og 35 arrangerer vi workshop for å presenteres materialet som består av noter, filmer og lydfiler samt idéer til hvordan ta det i bruk.

Denne workshopen passer for dirigenter/drillinstruktører, kulturskolelærere, grunnskolelærere, styremedlemmer og andre interesserte.

 

Tidspunkt og påmelding:

[popup_trigger id=»49408″ tag=»a href»]Torsdag 20.august kl. 14.30-15.00[/popup_trigger]

 

[popup_trigger id=»49410″ tag=»a href»]Torsdag 20. august kl. 17.30-18.00[/popup_trigger]

 

[popup_trigger id=»49412″ tag=»a href»]Fredag 21. august kl. 10.00-10.30[/popup_trigger]

 

[popup_trigger id=»49414″ tag=»a href»]Onsdag 26.august kl. 15.30-16.00[/popup_trigger]

 

[popup_trigger id=»49794″ tag=»a href»]Tirsdag 01. september kl. 10.00-10.30[/popup_trigger]

 

Les mer om ImPULSE og Gjensynsglede her. 

 

I uke 36 samarbeider hele det frivillige musikklivet om kampanjen Gjensynsglede! Vi håper korpsene vil bruke denne uken på å kontakte skolene, komme igang med ImPULSE og være synlige i lokalmiljøet!