Kurset vil i hovedsak foregå som samspill med hele korpset, men korpset vil også bli delt i blandede ensembler med instruktører. Ensembleøving konsentreres til en av kursdagene og ender i en intern ensemblekonsert på kvelden.

Ta kontakt med Christine Lillebø på epost christine@musikkorps.no eller telefon 918 62 956 dersom du har spørsmål om kurset.