Me søkjer deg som:

 • Har relevant musikalsk utdanning/erfaring. Relevant pedagogisk utdanning / erfaring er ønskjeleg.
 • Erfaring og personlige egenskaper kan erstatte formell kompetanse. Det er en fordel med erfaring som dirigent for skolekorps, alle nivåer.
 • Dirigenten må kunne tilpasse musikk til korps, og det er en fordel å kunne tilpasse arrangementer slik at alle musikere har utfordringer tilpasset sitt nivå.
 • Dirigenten er musikalsk ansvarlig for korpsets utvikling, herunder planlegging og tilrettelegging av undervisningsstoff, direksjon på øvelser og konserter, og deltagelse på korpsets styremøter ved behov.
 • Har evne til å engasjere og begeistre. Inspirere og motivere enkeltmusikanter og korpset som helhet.
 • Er tålmodig, omsorgsfull og god på å byggja relasjonar.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Ser alle.
 • Er kreativ – men strukturert og systematisk.
 • Arbeider for meistring og musikalsk utvikling.
 • Brenn for arbeid med born og unge.

Personleg eigenskap vert vektlagt.

Dirigent deltek på øving torsdag 1730 – 2000, helgeseminar og konsertar/konkurransar.      

 

Me kan tilby:

 • Honorar etter avtale.
 • Lærevillige musikantar.
 • Godt organisert korps, positiv foreldregruppe.

 

Spørsmål kan rettast til:

Siv V. Revheim, leiar 97 73 38 06

Ingebjørg S. Knutsen, nestleiar 95 79 61 66

Kari Eline Mortensen, 48 03 27 76

E-post: vinrev@haugnett.no

Oppstart august 2020

Søknadsfrist 10. august

Den som får tilbod om stillinga må leggja fram politiattest som ikkje er eldre enn 3 mnd