HordaAmatøren er en programkonkurranse fordelt på fire divisjoner der både brass- og janitsjarkorps deltar i samme divisjon.

BEDØMMING
Korpsene  blir rangert av hver enkelt dommer.
Det vil være 3 dommere som setter opp sin rangering. Plass-sifrene fra dommerne blir lagt sammen og korpset med lavest plass-siffer vinner konkurransen.
Dommerne vil sitte hver for seg og alle korps får dommerkommentarer. Se mer om bedømming under.

MUSIKKPUB
Etter konkurransen blir det musikkpub og premieutdeling.
Det blir salg av alkohol (øl og vin) og mineralvann ved bord.
Alle under 18 år får eget bånd og vi oppfordrer korpsene til å se til at mindreårige blir ivaretatt.
Grunnet Covid-19 er det kun 10 billetter per korps. Dersom et korps ikke skal benytte alle 10 ber vi dere gi beskjed til: beateh@musikkorps.no
slik at andre korps kan få benytte seg av de

DIVISJONSINNDELING
Konkurransen er delt inn i følgende divisjoner:
Elitedivisjon, 1.divisjon, 2. divisjon og 3. divisjon.
Korpsene velger selv hvilken divisjon de ønsker å delta i.

SPILLETID
Hvert korps kan fremføre et program på maksimalt 25 minutter fra første til siste tone.