Hordablæsten 2021 blir annerledes enn vi er vant med grunnet Covid-19. Konkurransen blir kun gjennomført for korps og ikke solister / ensembler. Det vil heller ikke bli gjennomført aspirantseminar.

Vi har valgt å ha eget arrangement for juniorkorpsene: Hordablæsten Junior!
Det er satt av lørdag og søndag  i Lungegaardens Kulturarena. Fordelingen på dagene avhenger av påmelding.

Det blir festkonsert med premieutdeling i Grieghallen søndag 11.april. Konserten er det Hordaland Ungdomskorps (HUK )som skal spille under ledelse av Arvid Anthun.
HUK har i 2021 40 års jubileum og dette blir en av korpsets mange jubileumskonserter.

Se informasjon om påmelding, reglement og frister under