Hordablæsten 2021 blir annerledes enn vi er vant med grunnet Covid-19. Konkurransen blir kun gjennomført for korps og ikke solister / ensembler. Det vil heller ikke bli gjennomført aspirantseminar.

Juniorkorps vil spille i Lungegaardens Kulturarena mens skolekorps og Generasjonskorps spiller i Grieghallen: Peer Gynt sal og store sal.
Spillelister vil bli publisert når det er klart på våre nettsider v og i appen program.no

Premieutdeling med konsert:
Vi vet ikke hvordan premieutdelingen vil bli gjennomført.
Det blir lagt ut informasjon når det er klart.