Hvordan påvirke politisk:

  • Observer/delta på politiske møter. I Oslo er det bydelene som tar avgjørelsene vedrørende lokalmiljøene, i resten av Norge er det kommunene
  • Skaff deg oversikt over hvilke politiske komiteer som er relevant for din sak
  • Opprett kontakt med en relevant politiker i ditt lokalmiljø
  • Be om møte med administrasjonen i din kommune. De fleste kommuner har ansatte som jobber med kultur/integrering/inkludering
  • Det kan være lurt å slå seg sammen med andre korps i din kommune

Vårt tips er å komme med konkrete positive saker som første steg når man kontakter politikere. Politiske halvtimer preges ofte av mindre positive innlegg, og ved å bidra med noe positivt kan man skille seg ut og skape engasjement og et godt utgangspunkt for videre arbeid.

NB! Får du nei hos en saksbehandler/administrasjonen, ikke nøl med å ta kontakt med en politiker.

Fritidserklæringen

Dette er en erklæring signert av kommunene, frivilligheten og regjeringen i juni 2016. Disse går sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet.

Denne erklæringen gir ingen løsninger, og regjeringen skriver at det vil variere fra kommune til kommune og mellom lokale organisasjoner, klubber, lag og foreninger hvordan barn kan delta i organiserte tilbud. Det er allikevel en tydelig signal om at dette skal prioriteres. Flere tilskuddsordninger har blitt styrket i løpet av de siste årene, og innholdet i Fritidserklæringen er et sterkt argument.

– Frivillige organisasjoner innen idrett, kunst og kultur spiller en avgjørende rolle for barn og unges fritidsaktiviteter. Å delta gir venner, fellesskap og mange positive opplevelser. Det har stor betydning for en god oppvekst, sa tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Les finner du mer informasjon om fritidserklæringen.