Sommerkurs er en av organisasjonens kjerneaktiviteter, og kursene har blitt produsert i en årrekke. Ferieseminarer og sommerkurs er gode arenaer for ekstraordinær mestring, samspill, lek og moro. Det er mange unge og eldre korpsmusikanter som legger vekt på betydningen av sommerkurs for at de har valgt å fortsette å spille i korps.

I dag ser vi at skoleferier kan være en utfordrende tid for barn, unge og foreldre som av ulike grunner ikke har mulighet til å reise på ferie, lettere faller utenfor eller blir ekskludert fra tilbud som koster mye å være med på. Fra 2017 har NMF mottatt støtte fra Norsk musikkråd, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Tryg til sommerkursfond.

I denne ordningen er det korpsleder som søker på vegne av sine medlemmer. Det er ikke nødvendig med formell dokumentasjon på økonomisk situasjon. Vi trenger en kort redegjørelse av hvorfor medlemmet man søker for, skal få dekket kursavgift. Vi oppfordrer alle korpsledere til å snakke med dirigent og andre i korpset som kjenner barna slik at dere kan søke for barn som har behov for denne ordningen. Vi anbefaler også korps til å ha dialog med foresatte, da det er de som har best utgangspunkt for å avgjøre om økonomi er en hindring for å delta på sommerkurs.