Hvor finner jeg søknadsskjema?
Det er ikke noe søknadsskjema for dette fondet.
Leder må sende søknad til NMF Trøndelag, trondelag@musikkorps.no som behandler søknaden. Søknaden må inkludere budsjett, begrunnet beskrivelse og redegjørelse for om korpset også har søkt og fått støtte fra det nasjonale instrumentfondet.
Adresse, kontaktperson, gyldig kontonummer og organisasjonsnummer må oppgis i søknaden.
Innkjøp skal kunne dokumenteres med bilag/kopi av bilag.
Korpsene rapporterer til NMF Trøndelag innen 31.desember 2017. Manglende rapport medfører krav om tilbakebetaling av tildelt beløp.

Hva kan vi søke om støtte til?
Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.

Får vi dekket reparasjoner av instrumenter?
Nei. I 2018 gis det ikke støtte til reparasjon av korpsinstrumenter.

Kan vi søke om støtte til rekvisita/utstyr, musikkanlegg eller annet elektronisk utstyr/ instrumenter?
Nei. Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.

Hva er rekvisita/utstyr?
Rekvisita/ utstyr er for eksempel; munnstykker, fliser, køller/ stikker, stativer, uniformer, notestativ, noter, kasser/ esker/ bager, muter, og lignende. (Ta kontakt med saksbehandler på instrumentfond@musikkorps.no dersom du er i tvil.)

Kan vi kjøpe brukte instrumenter?
Ja, men vi oppfordrer korpsene til å kvalitetssikre og kjøpe gode instrumenter. Er dere i tvil, ta kontakt med oss på kontoret.

Avgrensninger
Skolekorps i Trondheim, hvor minst 2/3 av medlemmene er under 19 år, kan søke. I tillegg kan Trønderbrazz søke.
Det kan kun søkes om tilskudd til korpsinstrumenter.
Det gis ikke støtte til instrumenter som allerede er finansiert gjennom nasjonalt instrumentfond.
Det kan gis ikke støtte til reparasjoner og rekvisita.
Tilskuddet skal utbetales til korpsene og brukes til innkjøp i 2017.

Søknadsfrist: 1.september 2018