Hvem kan søke støtte fra Instrumentfondet?
Skolekorps i Trondheim kommune, hvor minst 2/3 av medlemmene er under 19 år, kan søke støtte fra Instrumentfondet. I tillegg kan Trønderbrazz søke. Voksenkorps og skolekorps utenfor Trondheim kommune vil ikke bli vurdert.

Hvordan søker vi?
Søknader sendes til NMF Trøndelag, trondelag@musikkorps.no som behandler søknaden. Søknadene skal inneholde:

  • Budsjett og hvilke instrumenter som er planlagt kjøpt/er innkjøpt i 2024
  • Budsjett over hvilke instrumenter som er planlagt eller allerede reparert i 2024
  • Adresse, kontaktperson, gyldig kontonummer og organisasjonsnummer
  • Informasjon om hva korpset eventuelt har søkt om i nasjonalt instrumentfond (frist 1. april). Det kan ikke søkes om kjøp av de samme instrumenter i begge fondene
  • Signeres av korpsleder

Hva kan det søkes støtte til?
Reparasjon og innkjøp av korpsinstrumenter. Ordningen gjelder for reparasjoner og innkjøp utført eller planlagt i 2024.
NB! Det gis ikke støtte til instrumenter som det er søkt for gjennom nasjonalt instrumentfond (søknadsfrist 1. april).

Det kan også kjøpes brukte instrumenter
Vi oppfordrer korpsene til å kvalitetssikre brukte instrumenter før kjøp.

Ordningen dekker ikke rekvisita/utstyr
Som fliser, køller/stikker, stativer, uniformer, notestativ, noter, kasser/esker/bager, muter og lignende. Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter. Ta kontakt med NMF Trøndelag; trondelag@musikkorps.no dersom dere er i tvil.

Rapportering
Korpsene rapporterer til NMF Trøndelag (trondelag@musikkorps.no) innen 31.12.2024.

Rapporten skal inneholde:

  • Oversikt over hva som er kjøpt med pris, totalsum for alle kjøp
  • Oversikt over hva som er reparert med pris, totalsum for alle reparasjoner
  • Kvitteringer skal være vedlagt (må være datert i 2024)
  • Signert av korpsleder

Det er ikke mulig å overføre ubrukte midler til 2025. Manglende rapport medfører krav om tilbakebetaling av tildelt beløp.

Merk: Dette er Trondheim kommunes instrumentfond hvor midlene er bevilget av Trondheim kommune. Les på kommunens informasjonsside hvor det står kort om personopplysninger, endring og mislighold som gjelder for alle kommunens tilskuddsordninger.