Korpsene kan få støtte til  én konsert i forbindelse med Konsertstafetten i Hordaland.
Konsertene som plukkes ut til å delta i stafetten må ha fokus på ett av følgende områder:

  • Lokal synlighet
  • Samarbeid med lokale kulturaktører
  • Rekruttering
  • Inkludering

Les mer om fokusområdene, i fanen under.

Profilering
Alle korpsene som får plass i stafetten får tilsendt en profileringspakke digitalt. Det er mulig for korpsene å sette inn egen tekst og korpsets logo.

Prosjektet har mottatt støtte fra Kulturelt Utviklingsprogram, Hordaland Fylkeskommune. 

Søknadsfrist: 1. desember. 

Søknaden må inneholde følgende:
– Prosjektbeskrivelse (planlagt dato for konserten, fokusområde, mål, innhold, evt. samarbeidspartnere og andre kulturaktører)
– Budsjett


Søknad merkes «Konsertstafett i Hordaland» og sendes til hordaland@musikkorps.no