Nordland Janitsjar (NOJA) er et regionkorps for NMF, med unge, dyktige musikere fra Helgeland og Salten. Korpset består av 70 ungdommer i alderen 13-20 år, og alle musikantene har vært gjennom prøvespill for å bli medlem.

Korpset har gjennom året fem helgesamlinger på ulike steder i regionen, med lokale korps som arrangører.

I utvikling

Nordland Janitsjar er et korps i utvikling, og stadig nye musikalske talent blomstrer. I samarbeid med lokale korps og kulturskoler bidrar Nordland Janitsjar til at en rekke musikere fra regionen tar videre utdanning i musikk og får orkesterjobb og solistoppdrag. De fleste av korpsets samlinger avsluttes med konsert, der de spiller et variert program med solistinnslag og større verk for janitsjarkorps.

Øving frem mot konsert

Den første samlingen i 2015 er lagt til Bodø, og etter øvingsdager fredag 23. og lørdag 25. januar, er korpset klar for konsert søndag formiddag kl.13.30, sammen med Alstad Skolekorps.

Dirigent for korpset er Irene Anda, en av Norges aller beste dirigenter.

Alstad Skolekorps åpner konserten ved å spille to nummer, før NOJA overtar Scenen. Billetter kan kjøpes via hjemmesiden til Stormen Konserthus.