Det kan være betimelig å se på musikken og musikkorpsenes bidrag inn mot inkludering og integrering i etterkant av nasjonaldagen vår.

I et samfunn som har endret seg radikalt, og som nå opplever en flyktningestrøm som vi ikke har sett maken til i moderne tid, er det helt essensielt at også frivilligheten tar dette inn over seg, og legger til rette for at mennesker på flukt kan ta del i vår fantastiske hobby.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) arbeider etter verdiene engasjert, inkluderende og inspirerende. Noe av det som gjør korpsaktiviteten til en god arena for de som er kommet til et nytt land, er at det i stor grad er en familieaktivitet. Dersom en gutt på tolv år blir inkludert i det lokale korpset, er veien kort til at foreldre og søsken blir involvert.

18. mars var det konsert på et flyktningmottak i Bergen. Under kyndig ledelse av musikkinstruktører klarte deltakerne i løpet av en liten uke å øve inn et repertoar, og resultatet ble en time med spilleglede, musikk og stjerner i øynene. Etter konserten uttalte barneansvarlig på mottaket, Johny Becker Eriksen.

– Konserten ga oss en opplevelse vi vil leve lenge på, og er det kjekkeste som har skjedd på mottaket til nå.

Et eksempel som viser at musikk er et språk som inkluderer, inspirerer og engasjerer. Så hvor går veien videre fra konserter på flyktningmottak til en mer varig inkludering?

NMF har i mange år samarbeidet med den sørafrikanske organisasjonen, Field Band Foundation. Et av suksesskriteriene deres er at barna tidlig opplever at det låter bra. I våre 1000 skolekorps legger NMF stor vekt på at aspiranttiden er viktig. Her legges grunnlaget for en lang og givende hobby. Det er ikke noen motsetning mellom det å satse på musikalsk kvalitet og det å integrere mennesker som har flyktet fra krig og elendighet. Men det trengs fleksibilitet, og det fordrer at kommunene hjelper til.

I fjor satte regjeringen i gang et prosjekt for å senke terskelen for barn og unge som ønsker å delta i fritidsaktiviteter. NMF var en av organisasjonene som fikk støtte til dette prosjektet, og vi er i gang i flere deler av landet, med ulike innfallsvinkler. Vårt fokus er å få med oss også de som vanligvis ikke blir med i musikkorps.

Fram til nå har det vært stort fokus på idrett og friluftsliv rettet mot flyktningene. Idrettsforbundet har vært flinke til å engasjere seg. Fokus på kunst og kultur har vært vesentlig lavere. Her ligger det et stort potensiale, og det å synge i kor eller spille i korps har også store helsemessige effekter. Dette bekreftes blant annet i rapporten Levekår i mottak for enslige mindreårige gjennomført av Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Takket være støtte fra Fredskorpset har vi hatt et 15 år langt samarbeid med Field Band Foundation. Et samarbeid som har vist oss at impulser utenfra gjør oss godt. Et stort antall norske korps har fått besøk av instruktører fra Sør-Afrika og latt seg begeistre av heftige rytmer og spilleglede. Ikke minst har organisasjonen i Sør-Afrika vist oss viktigheten av å jobbe med sosial inkludering. Et arbeid som viser at det å jobbe med musikkorps i såkalte townships er ensbetydende med helse i hver tone.

Nå har vi en situasjon der et stort antall mennesker fra krigsramma områder er kommet til landet. De har helt sikkert ting å lære oss de også. La oss gi dem muligheten til å få bidra positivt i lokalsamfunnene på et språk som er globalt, og som får frem begeistringen og kan være med å gi håp om en bedre hverdag!

Rita H. Lystad, president i NMF og Karl Ole Midtbø, generalsekretær, NMF.