Disse 18 korpsene er trukket ut i Hordaland:

Arna Skulemusikklag
Askøy Brass Band
Damsgård Skoles Musikkorps
Etne Skulekorps
Haukås Musikklag
Haus Skulemusikklag
Manger Musikklag
Midtun Skoles Musikkorps
Norheimsund Skulemusikklag
Os Musikkforening
Oster Brass
Sagvåg Skulekorps
Skodvin Skulemusikk
Smørås skolemusikk
Stord Skulekorps
Tertnes Skoles Musikkorps
Træet Skulemusikkorps
Voss Skulemusikk