Til sammen kom det inn 73 søknader fra korps i Hordaland og 18 av disse er trukket ut til å delta i prosjektet.

Her er oversikt over årets deltakere:

Alversund Musikklag
Felleskorpset Askøy
Fitjar Musikklag
Haukås Skolemusikk
Hordabø Skulemusikklag
Kolbeinsvik/Drønna/Vinnens Skulekorps
Krohnengen brassband
Landås Skoles Musikkorps
Lindås Brass
Lindås Skulekorps og Kaland Skulemusikklag
Manger Skulemusikklag
Norheimsund Musikklag
Paradis Skolekorps
Rommetveit Skulekorps
Salhus og Hordvik Skolekorps
Vaksdal barne- og ungdomskorps
Varden Skoles Musikkorps
Øystese Skulemusikklag

 

Vi takker for interessen til alle som har sendt inn søknad, og ønsker årets deltakere lykke til med gjennomføringen av turene i Korps på friluftstur i Hordaland 2017.