Otta Musikkforening og Norges Musikkorps Forbund Innlandet ønsker voksenkorps i og utenfor vår region velkommen til KorpsCup Otta lørdag 19. oktober 2024

Les mer om konkurransen i invitasjon, og følg Otta Musikkforenings nettsider.

Påmeldingsfrist: 15. september 2024.