Styret velges av årsmøte i tråd med korpsets vedtekter og har som oppgave å forvalte og utvikle korpset i tråd årsmøtets vedtak og korpsets vedtekter. Styret har ansvar for korpset, herunder også opplæring og musikalsk utvikling.

Styret innretter virksomheten slik at medlemmer får utvikle seg musikalsk og sosialt, blir sett, hørt og tatt på alvor. Medlemmene skal beholdes og det skal rekrutteres nye medlemmer inn. Forventningsavklaringer, styring og ledelse er avgjørende for suksess.

NMF har laget en generell beredskapsplan som korpsene kan bruke dersom det skulle skje en ulykke. Her kan du laste ned beredskapsplanen.