Alle styremedlemmer i drilltropper, skolekorps, voksenkorps og korpsets dirigenter inviteres til korpskonferanse siste helgen i mars.
Korpskonferansen vil inneholde nyttige tema for korpsets drift og et eget dirigentnettverk.
I tillegg gjennomføres regiontinget (årsmøtet) i NMF Rogaland.

Invitasjon til korpskonferanse NMF Rogaland 2019