Korpsstevner har en lang og god tradisjon i vår musikkorpsbevegelse. Stevnene er en dag fylt av flott musikk, gode venner og gode opplevelser – og skinnende medaljer.

Søknadsfrist for å søke om å arrangere neste års stevne var 15. august, og tildeling skjer ved regionstyret i september.