Festen alle ville gå på!

Festen Johnsen snakket om, var selvfølgelig frivilligheten. Han snakket om hvor berikende det er å delta i frivillighet, hvilke resultater frivillighet gir, og ikke minst hvor viktig frivillighet er for samfunnet.

Mange korpsfolk

Mange korpsfolk har funnet veien til Kragerø denne helgen på jakt etter faglig påfyll, inspirasjon og erfaringsutveksling. I tillegg til selve konferansen, var det også ledermøte for forbundsstyret og regionledere i NMF. Ledermøtet deltok også på noe av konferansen, både som deltakere  og foredragsholdere.

Kragerøkonferansen

Konferansen fortsatte lørdag og søndag med kurs for tillitsvalgte, materialforvaltere og dirigenter. Til sammen var det fem kurs i tillegg til plenumsforedragene. Konferansen ble avsluttet søndag ettermiddag i plenum av NMFs president Rita Hirsum Lystad.