Aktivt korps

 Mo Hornmusikk har siden 1897 vært en sentral aktør i Ranas musikk- og kulturliv. Gjennom et høyt aktivitetsnivå og ikke minst gjennom en langvarig satsing på kvalitet i sine produksjoner har korpset satt Rana på kartet nasjonalt når det gjelder musikkorps. Gjennom årlige deltagelser i NM for janitsjarkorps siden 1995 har Mo Hornmusikk blitt et korps folk over hele landet kjenner til, og ikke minst har samarbeidet med den fremragende dirigenten Reid Gilje de siste 10 årene gitt stor musikalsk framgang, noe som i mars 2016 kulminerte i at korpset rykket opp til elitedivisjonen i norgesmesterskapet for janitsjarkorps.

Noe å strekke seg etter for ungdommene

I 2017 skal korpset dermed som første nordnorske deltager noensinne konkurrere på det aller øverste nivået i denne konkurransen.
Korpset er for skolekorpsmusikere i Rana noe å strekke seg etter, og både voksne og unge musikanter har fått prøve seg som solister med korpset på ulike konserter de siste årene. De siste 30 årene har en lang rekke unge medlemmer gått videre fra korpsets rekker til studier ved musikkutdanninger i inn- og utland, og korpset har for mange av disse vært det første møtet med framføring av musikk på et såpass høyt nivå.

Kulturelt bidrag i regionen

Korpset har også bidratt positivt til kulturelt samarbeid på Helgeland, både ved å hente inn gjestemusikere fra resten av regionen, og ved å avgi musikere som gjester til prosjekter andre steder. Gjennom bokprosjektet «Fremad marsj» i 2000, hvor Tor Jacobsen ble hyret inn som forfatter, bidro korpset til en solid dokumentasjon av musikklivet i Ranas historie gjennom 1900-tallet.