Norges Musikkorps Forbund organiserer rundt 60.000 korpsmusikanter og drillere og er landets største frivillige kulturorganisasjon.

Landsmøtet er NMFs høyeste organ. Annethvert år samles delegater fra hele landet for å vedta organisasjonens satsingsområder. Her velges Forbundstyret.

Landsmøtesakene 2016 (pdf)

Her er bilder fra Landsmøte 2014

På agendaen i Kristiansand 22. – 24. april står bl.a driftsmodell og organisering av NMF. De to siste årene har organisasjonen jobbet intenst med å få økonomien i balanse og har klart å snu underskudd til millionoverskudd.

I forkant av landsmøtet for to år siden hadde organisasjonen 3,2 millioner i minus. På årets møte 22.-24. april kan styret presentere helt andre resultater. Ønsket for 2014 var å kome i balanse, men resultatet ble langt bedre.

– Vi har jobbet veldig godt i alle ledd. Målsettingen var å komme i balanse, og vi endte med et overskudd på 7 millioner kroner, sier president i NMF Rita Hirsum Lystad til Ballade.no. 

Regnskapet for 2015 skal vedtas på Landsmøtet. Men allerede nå viser det et driftsresultat på 2,4 millioner kroner.

Velkommen til Landsmøtet 2016!