Dermed er det en rutinert toppledelse som skal ta NMF videre de neste to årene. Per Qvarnstrøm fra NMF Sør var innstilt som visepresident fra valgkomiteen, men Christian Børresen ble benket inn med klar margin.

–  Jeg er først og fremst fryktelig glad og fryktelig stolt, og det kommer jeg til å være fryktelig lenge, smiler Rita Hirsum Lystad på vei inn i et forberedende møte.

Også visepresidenten var godt fornøyd etter at resultatet var kjent.

– Dette var veldig hyggelig, og jeg er ydmyk for tilliten vist i dag, sier den sindige hedmarkingen.

På resten av forbundsstyret ble det ingen endringer på valgkomiteens innstilling.

Det nye styret

Etter at valget var gjennomført, ser NMFs forbundsstyre slik ut for perioden 2018 – 2020:

President: Rita Hirsum Lystad (gjenvalg)
Visepresident: Christian Børresen (gjenvalg)

Styremedlemmer:
Inger-Andrea Østby, Nord (gjenvalg)
Marianne Øksnes Dalheim, Trøndelag (gjenvalg)
Jørgen Foss, Øst (gjenvalg)
Alfred Bjørlo, Nordvest (ny)
Vigdis Villanger, Hordaland (ny)

Jonas Skartveit Rogne, (ansattes representant)

Varamedlemmer:
1. Henriette Adine Tørjesen, Sør (ny)
2. Christin Nyland, Hedmark og Oppland (ny)
3. Sverre Skjauff, Øst/Hordaland (ny)

Birgitte Grong, (ansattes representant)

Kontrollkomiteen og valgkomiteen ble også valgt. Ellers har Landsmøtet drøftet ny økonomimodell, samt godkjent årsmelding og regnskap for foregående år.

I morgen fortsetter landsmøtet, med blant annet behandling av NMFs handlingsplan og budsjett som står på dagsorden.