Under ser du plassane musikken er tilgjengeleg for download.

24-7 Entertainment
Google Play
7 Digital
Amazone
Gracenote
Gramo
HelloJuneNet
InProdicon
iTunes/Apple Music
Musica24ee
Nokia
NRK DMA
Omnifone: Sony Music Unlimited, Rara.com
Rhapsody/Napster
Spotify
Xbox Music
Youtube Audio ID

Det er ikkje lagt opp til streaming som tidlegare år.