Hundorp Musikklag er et amatørkorps lokalisert i Sør-Fron, stiftet i 1899. En humørfylt, sosial og spilleglad gjeng, ca. 30 aktive musikere. Vi har jevnt oppmøte, med noen pendlere/skiftarbeidere. Øver mandager i grendehuset Lidarende, Lia i Sør-Fron,
kl. 19:30 – 22:00.

Vi liker prosjekter – gjerne et par i året, og vi søker nye utfordringer og er åpne for nye ideer som skaper utvikling og entusiasme. Vi ser på oss selv som  en kulturbærer i bygda som spiller publikumsvennlig musikk.

Vi søker etter deg, dirigenten som kan utvikle korpset videre i samarbeid med medlemmene. Korpset har konstant fokus på rekruttering, det er derfor viktig at du tar en rolle i dette arbeidet ved å styrke den musikalske slagkraften i korpset, men også være en rådgiver for styret.

Du må være inspirerende og ha fokus på spilleglede, samhold og bidra til mestringsfølelse, samtidig som det må jobbes med bedre intonasjon, klang og balanse både innad og mellom gruppene. Sammen med styret sette aktivitetsplan og sammen med noteutvalg finne passende repertoar.

Vi ser ikke nødvendigvis etter en person med formell utdanning innen musikk, men viktig med erfaring med korpsdireksjon. Erfaring og relevant praksis kan veie opp for formell utdannelse. Personlige egenskaper vektlegges på linje med faglige.

Det vil i første omgang bli inngått kontrakt for ett år med 3 måneders prøvetid. Avtalt honorar faktureres etterskuddsvis hver måned.

Ta kontakt for nærmere informasjon:
Marthe Dybos, styreleder – telefon 412 26 193.

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes til hundorp.musikklag@gmail.com

Oppstart: ved skolestart august 2022
Søknadsfrist 29. mai 2022