Vi søker dirigent og musikalsk leder til Jømna/Heradsbygd Musikkforening fra august 2023.  Korpset har hatt god musikalsk utvikling de siste åra og teller i dag rundt 35 medlemmer fordelt på de fleste instrumentgrupper.

Vi ønsker en dirigent som

  • er engasjerende, inspirerende og har musikalsk utdanning og erfaring fra korps
  • bidrar til trivsel på øvelsene og prater med musikerne
  • har gode samarbeidsevner
  • er strukturert og systematisk, punktlig og presis
  • er korpsets musikalske leder og leder av korpsets noteutvalg
  • evner å sette målsettinger for korpsets utvikling i samarbeid med styret og noteutvalget
  • stiller krav tilpasset den til enhver tid medlemsmasse og musikkfaglige kompetanse

Vår faste øvingskveld er torsdag fra kl. 19.00 til 22.00 på Heradstun Samfunnshus i Heradsbygd.

Om korpset

Jømna/Heradsbygd Musikkforening er et korps med lange tradisjoner tilbake til 1880 åra.  For snart 40 år siden slo korpsene i søndre Elverum seg sammen til det vi i dag kjenner som Jømna/Heradsbygd Musikkforening. Vi liker å spille variert musikk og ønsker noe å strekke oss etter. Vi liker konserter, felles musikalske opplevelser med andre korps, deltakelse på lokale korps cup’er og gjerne Innlandsmesterskapet.

Lønn og annen godtgjørelse etter avtale.
Ser du på dette som en spennende utfordring, hører vi gjerne fra deg

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med styrets leder Kåre Villy Mobekk på telefon 938 25497.

Søknad med CV sendes på epost kaare.21@hotmail.com innen 01.08.2023.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.