Kolbu Jente-og Guttemusikkorps ble stiftet i 1957, og har medlemmer mellom 7 og 23 år. Korpset øver på Lund Grendehus torsdager kl 18:00-20:30
Alle korpsets medlemmer får sin opplæring gjennom Østre Toten Kulturskole, samt gjennom noe instruksjon i samarbeid med bygdas voksenkorps.
Les mer om korpset

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med styreleder Morten Grønlien, tlf 90600734

Søknad med CV sendes til 
Kolbu Jente-og Guttemusikkorps
v/Morten Grønlien
Vømmølsvika 227
2850 LENA
kolbu.jgmk@gmail.com