Vår dirigent skal ut i svangerskapspermisjon og vi trenger en vikar! Vi er på jakt etter en dirigent som kan ha musikalsk ansvar for hele korpset inkludert drilltropp, og som skal være dirigent for hovedkorps. Dirigenten vi leter etter kan inspirere og bidra til musikalsk utvikling og spilleglede hos de aller minste medlemmene, så vel som hos våre eldste musikanter.

OM KORPSET
Raufoss skolekorps er et janitsjarkorps med drill som holder til på Korta skole på Raufoss. Korpset teller per dags dato ca 40 medlemmer mellom 7 og 20 år, fordelt på aspirantkorps, juniorkorps, hovedkorps og tre drilltropper. I juni deltar vi på Mjøsfestivalen, samt at vi har en avslutningskonsert på Raufoss. Aktiviteter i høsthalvåret blir styret og vikardirigent enige om.

Praktisk informasjon:

  • Stillingen er et svangerskapsvikariat.
  • Varighet for vikariat er 19.05.2022 – 15.12.2022.
  • Instruksjonen foregår på Korta skole på torsdager klokken 18.00-20.30.
  • Hovedkorpset teller i dag 14 medlemmer fra 10-18 år.

OM DEG
Raufoss skolekorps leter etter en dirigent som liker å jobbe med barn og unge, og som evner å se muligheter og tilrettelegging for at medlemmene skal oppleve spilleglede og mestring. Vi ønsker en person som brenner for å jobbe med skolekorps og som ønsker at medlemmene skal lykkes. Samarbeid med aspirant- og juniorkorpsdirigenter, drilltrenere og styret er en stor del av arbeidet, og du må derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Som dirigent skal du:

  • Lede korpsets musikalske utvikling i tett samarbeid med styret, aspirant- og juniorkorpsdirigenter og drilltrenere.
  • Lede faste, ukentlige øvelser for hovedkorps.
  • Delta og lede de musikalske aktivitetene på konserter, seminar, spilleoppdrag, turer mm.
  • Være aktivt deltakende i rekrutteringsarbeidet på høsten
  • Ha det generelle musikalske ansvaret for korpset og ha dialog med instruktører.

Du bør ha formell utdanning og god erfaring med dirigering / ensembleledelse av korps. Erfaring og relevant praksis kan veie opp for formell utdannelse. Du må ha gode kommunikasjonsevner, ha evnen til å lytte og til å samarbeide med barna og ungdommene, være tålmodig og initiativrik. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen består av hovedkorpsdireksjon inkludert forberedelser og planlegging av aktiviteter, samt deltakelse i styremøter etter behov. Lønn etter avtale faktureres månedsvis. Arbeidsavtale utarbeides og signeres av begge parter.

OM SØKNADEN
Søknadsfrist: Søkere vil bli vurdert fortløpende.

Spørsmål om stillingen rettes dirigent og musikalsk ansvarlig Kristine Legernæs, tlf. 970 08 958
eller epost:  raufoss-skolekorps@online.no

Søknad med CV sendes til raufoss-skolekorps@online.no snarest.