Musikkorpset Gjallarhorn ble stiftet i 1948 og består per i dag av 34 musikanter med alder fra 16 til 55 år. Korpset er et nyopprykket 1. divisjonskorps og har som målsetning å holde et godt 1. divisjonsnivå, i et miljø som stadig er i utvikling. Korpset har en nokså aktiv sesong, hvor faste høydepunkt bl.a. er underholdningskonkurransen Siddis Brass og NM for Brass Band.
Korpset reiser også på turer, turnéer og har andre prosjekter i ulik størrelse, dette varierer fra sesong til sesong og planlegges av Musikkutvalget i tett samarbeid med dirigent.

Hva leter korpset etter

Musikkorpset Gjallarhorn søker dirigent fra og med august 2015. Dirigenten må:

  • Ha dirigenterfaring fra tilsvarende nivå.
  • Ønske å videreutvikle korpset, og inneha den nødvendige kunnskap for å kunne gjøre dette.
  • Være motiverende og løsningsorientert.
  • Bidra til en positiv stemning i korpset og på øvelser.
  • Stille forberedt.
  • Jobbe med Musikkutvalget om valg av repertoar og prosjekter.

Hva korpset kan tilby

Et velorganisert korps med en sammensveiset og spilleglad besetning.

Honorar etter avtale.

  • Øvelser: Hver onsdag kl. 19.00-22.00.
    Ekstraøvelser og øvingshelger i konkurranseoppkjøringer og ved behov.

Stillingen løper for en sesong av gangen, med forlengelse dersom begge parter finner dette ønskelig og blir enige om videre rammer.

Søknad m/CV sendes innen 25. mars 2015 til eirik_lund@hotmail.com.

Det må påregnes prøvedirigering i forbindelse med ansettelsesprosessen.

Spørsmål kan rettes til:

Eirik Lund, mobil 93 04 22 92, eirik_lund@hotmail.com

Kjetil Anundsen, mobil 92 02 10 48, kjetil.anundsen@gmail.com