Korpset søker personer med høy musikkfaglig og pedagogisk kompetanse, god samarbeidsevne, ryddighet, evne til å tilpasse repertoar til aktuell besetning, og ferdigheter i å utvikle korps musikalsk og sosialt.

Det er ønskelig at dirigentjobbene utvides med instrumentalopplæring og aspirantopplæring. Dirigentene deltar i kortsiktig og langsiktig planlegging i samarbeid med styret og andre instrumentallærere.

Korpset har en fin janitsjarbesetning og rekrutterer fra Haukeland og Kronstad skoler i Bergen. I inneværende sesong har hovedkorpset 23 medlemmer, juniorkorpset 9. I tillegg er det 5 aspiranter og 24 elever som deltar i et SFO-tilbud i regi av korpset.

Korpset deltar i to til tre konkurranser i året, og har i Hordablæsten de siste fire årene gått fra 78 poeng i 3. divisjon til 87 poeng i 2. divisjon. Korpset har som målsetting å etablere seg som et stabilt 2. divisjonskorps, og planlegger å delta i NM for skolekorps i 2017.

Fellesøvelsene er onsdager på Haukeland skole på Årstadvollen. Instrumentalopplæring, aspirantundervisning og SFO-grupper finner sted på begge skoler.

Oppgi i søknaden hvilke stillinger du søker på (hovedkorpsdirigent, juniorkorpsdirigent, instrumentallærer – hvilke instrumenter).

Aktuelle kandidater til dirigentjobbene vil bli innkalt til intervju og prøvedirigering 1. Juni 2016.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 25. mai 2016.

Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til leder i korpset:

Hans Ebbing

hnk.ebbing@gmail.com

telefon 97 59 30 61