Norges Musikkorps Forbund (NMF) er en av landets største frivillige kulturorganisasjoner med ca. 60 000 medlemmer fordelt på 1 600 korps. NMFs verdier er: Inkluderende, inspirerende og engasjert. NMFs visjon er: Alle snakker korps. NMF omsetter årlig for rundt 70 mill. kr.
NMF har 48 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Bergen og åtte regionkontor. NMF Hordaland har pt. 188  medlemskorps med 6 359 medlemmer.

Musikkonsulent NMF Hordaland

Norges Musikkorps Forbund (NMF) lyser ut et engasjement som musikkonsulent (60 % stilling) i perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Arbeidssted ved NMFs kontor i Bergen. Kontoret har en øvrig bemanning med daglig leder (100 %) og musikkonsulent (60 %). Kontoret er tillagt en del nasjonale oppgaver i tillegg.

Musikkonsulentens arbeidsoppgaver:

 • Utvikling og gjennomføring av musikkfaglige tiltak i NMF Hordaland i henhold til vedtatt handlingsplan, herunder eksempelvis:
  • Musikkfaglig tilrettelegging og produsentoppgaver i forbindelse med kurs/ arrangementer i NMF Hordaland
  • Kurs- og foredragsvirksomhet
  • Merkantilt arbeid knyttet til produksjon
  • Andre oppgaver etter nærmere avtale med daglig leder
 • Inngår i musikksjefens fagteam med møtedeltakelse og faglige oppgaver

Vi ser etter en person som har:

 • utdanning som er relevant for stillingen. Relevant arbeidserfaring kan kompensere manglende formell utdanning.
 • gode resultat i tidligere arbeid.
 • evne til nettverksbygging
 • erfaring som produsent/prosjektleder.
 • kunnskap om frivillig organisasjonsarbeid generelt eller korpsbevegelsen spesielt.
 • evne til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert.
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne.
 • gode datakunnskap, da spesielt Office-program.

Vi kan tilby:

 • kreativt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • gode utviklingsmuligheter i egen stilling.
 • dyktige kollegaer og utfordrende arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Vedkommende som blir ansatt, må kunne fremvise politiattest. Ettermiddags-, kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Det er inngått tariffavtale (Landsoverenskomsten for virksomheter) mellom Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og Norges Musikkorps Forbund (NMF).

Musikkonsulenten rapporterer til daglig leder i regionen.

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Spørsmål vedr. stillingen rettes til:

Daglig leder i Hordaland, Randi Kvinge, tlf: 974 75 026

Søknadsfrist: 11. oktober 2017

Søknad med CV sendes til:        arne@musikkorps.no

Mrk: Musikkonsulent NMF Hordaland