NMF fyller 100 år i 2018, og i den forbindelse hadde korpsene mulighet til å søke prosjektmidler for å være med og synliggjøre korpsbevegelsen og for å markere jubileumsåret.

Her er korpsene som har mottatt økonomisk støtte i regionen:

27. januar 2018, Nord-Odal Hornmusikk: «Flisespikkeri i Blanke Messingen»
Samspillkurs for unge skolekorpsmusikanter

26.-27. mai, NMF Hedmark/Oppland
Regional markering på Lillehammer

2. juni 2018, Ådalsbruk Musikkforening. «Korpsenes dag i Løten»

9.-12. august 2018, Nord-Odal Hornmusikk: «Grått kurs i Odalen»
Sommerkurs for voksne

Høsten 2018,  Fredheim Skolekorps: «SFO-rekrutteirngsprosjekt 2018»

November 2018, Gaupen Musikkforening: «Felleskonsert i Prøysenhuset»
Et rekrutteringsprosjekt