Når Henriette Wie Flaig flytter utenlands er vi kjempeglade for at Maren Kristine Mørck overtar som dirigent. Hun har dirigert både hovedkorps og voksenkorps, men jobber aller mest med nybegynneropplæring og dirigering av aspirant- og juniorkorps.

– For meg er det viktig at alle trives og opplever mestringsfølelse. På hvilket nivå elevene opplever dette varierer, men når det skjer fører det i veldig mange tilfeller til spilleglede som igjen kan være en medvirkende faktor til at de trives godt i korpset, mener Mørck.
– Jeg er opptatt av å få en god kontakt med alle elevene, de skal vite at jeg bryr meg og ser alle sammen. Da får vi en trygg atmosfære som jeg tror kan være med på å øke læringskurven.

– Hva syns du er det beste med å spille sammen i korps?
– Spilleglede, sosiale aktiviteter, og å få til noe vanskelig – sammen, smiler Mørck.

Hun gleder seg til høsten, og til en opplevelse utenom det vanlige:
– Jeg takket ja til å dirigere Samspill for å oppleve en litt annerledes seminarhelg. Jeg gleder meg til å møte barn og ungdom som har meldt seg på for å møte musikanter fra andre korps, og hvor engasjementet er stort for å spille i korps, smiler hun.
– Jeg er jo selv oppvokst i korps, og dette har hatt stor betydning for meg som musiker og musikkpedagog. Jeg håper jeg kan være med på å tilby skolekorpsmusikanter i dag en like fin skolekorpskarriere som jeg selv hadde!

Påmelding til Samspill I kommer i august, så følg med!