Torsdag 23. februar sender Norges Musikkorps Forbund ut en undersøkelse til alle musikanter i alderen 13 til 19 år. Målet med undersøkelse er å innhente kunnskap om hvordan målgruppen opplever korpsaktiviteten og hva de selv mener er viktig for å ha motivasjon til å ville fortsette i korpset. Med denne kunnskapen vil vi fortsette arbeidet med å drifte og videreutvikle korpsaktiviteten basert på faktaopplysninger fra de som er aktive i korps.

Undersøkelsen består av 13 spørsmål og vil ta mellom 5 og 10 minutter å gjennomføre. For de som har deltatt på PULSE-arrangement vil det være en tilleggsundersøkelse.

Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Telemarksforskning.

Vi setter pris på om du informerer og oppfordrer musikanter i målgruppen til å svare på undersøkelsen!

Svarfrist: 8. mars