Korpskonsulent Mari Malm Mørkved skrev et sammendrag fra møtet.