Korpskonsulent Mari Malm Mørkved skrev sammendrag fra møtene.